Testimoniatges

Projectes per l’Associació Espanyola de la Indústria del Gas (SEDIGAS), China-Europe International Business School (CEIBS), la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, el Grup AGBAR, Transports Metropolitans de Barcelona, Inverama o COMSA EMTE.

Els projectes Med-Reunet I i II sobre la creació d’una xarxa d’experts en la reutilització de les aigües residuals a la conca mediterrània, coordinats per la Fundació AGBAR i gestionats per GEA.

GEA ha assessorat sobre la política comunitària de medi ambient el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Espanyola de Subministrament d’Aigua i Sanejament i Reg Segarra-Garrigues, SA.

GEA ha treballat per al Govern d’Andorra en l’elaboració del Pla d’actuació per desplegar l’Acord de Cooperació signat entre la UE i el Principat d’Andorra, que defineix les actuacions que s’haurien de dur a terme per poder participar en les diferents polítiques comunitàries, proposa les àrees prioritàries de cooperació, l’esforç legislatiu necessari i les responsabilitats financeres, així com el valor afegit i l’impacte per a Andorra.

GEA ha elaborat un estudi sobre l’Euroregió Pirineus Mediterrània encarregat pel Govern de les Illes Balears, en el qual es dissenya una estratègia per al desenvolupament institucional, polític i econòmic de l’Euroregió.

GEA ha elaborat el Pla d’Acció Internacional per al Futbol Club Barcelona, amb l’objectiu de promoure la internacionalització del compromís social de l’entitat, fomentant la participació del barcelonisme en les polítiques de cooperació internacional i de solidaritat amb el Tercer Món.

GEA ha elaborat per a Abertis Infraestructures, SA un projecte d’Institut Europeu de la Mobilitat i la Seguretat Viària.

Projecte de posada en marxa de l’Escola Europea de Short Sea Shipping (Autoritat Portuària de Barcelona i quatre socis més).

En l’àmbit dels serveis financers GEA ha treballat per a Criteria Caixacorp, SA, i el Banc Sabadell.

El Govern de Bulgària per a la definició d’una estratègia d’actuació amb relació a les institucions comunitàries en un moment crític de les relacions UE-Bulgària. GEA va impulsar la creació de la Comissió Assessora Internacional per prestar assessorament estratègic al Govern búlgar, formada per personalitats europees de renom.

GEA ha elaborat per al Govern de les Illes Balears el Pla Estratègic d’Acció Exterior.

GEA ha dut a terme el seguiment dels programes comunitaris de finançament d’interès per als municipis de les comarques de Girona i Tarragona, per encàrrec, respectivament, de la Diputació de Girona i de la Diputació de Tarragona.

Per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona, GEA ha proposat la creació d’un consorci per a la promoció europea i internacional del sector agroalimentari.

GEA ha assumit la Secretaria Executiva del Fòrum Ibèric de Barcelona, impulsat pel Govern de Portugal i per la Cambra de Comerç de Barcelona.