ELS OPERADORS ECONÒMICS I LA INTERNACIONALITZACIÓ

 

GEA presta un servei d’assessorament i gestió integral de projectes d’inversió a l’estranger sobre la base de l’elaboració d’una estratègia que té en compte a la vegada les particularitats del mercat de destí i els objectius i les capacitats del client.

En concret, GEA focalitza la seva atenció i actuació, entre d’altres, en els mercats següents:

- Portugal, Brasil, Angola, Moçambic, Cabo Verde, Guinea-Bissau;
- Marroc, Algèria, països del sud de la Mediterrània, Turquia;
- Bulgària, Romania, Polònia, República Txeca, Balcans occidentals;
- Índia


Els serveis de GEA es concreten en les actuacions següents:


Identificació de mercats i oportunitats de negoci: GEA proporciona informació rellevant sobre els mercats que més s’adeqüen a l’expansió internacional del client i sobre oportunitats concretes de negoci.

Disseny de l’estratègia d’implantació: GEA dissenya estratègies d’internacionalització proposant opcions comercials o d’implantació a partir de les necessitats i les capacitats del client i de l’anàlisi de l’entorn polític, econòmic i jurídic, especialment fiscal i laboral.

Recerca de finançament: A partir del seguiment de les línies de finançament dels organismes multilaterals internacionals, GEA proposa als clients possibles línies i instruments de finançament per a projectes específics.

Relacions institucionals: GEA identifica els interlocutors adequats en el mercat de destí tant públics com privats que facilitin els processos d’implantació, tant per a les empreses com per a altres entitats i institucions.